Smartsync har gitt oss en løsning som gjør vår hverdag veldig mye enklere. Nå er vi alltid oppdatert, det være seg via PDA, Laptop, stasjonær pc eller via webmailen. Aldri mer backup av innboks, mellomlagring på minnepenn, overflytting av eposter hit og dit, ”dobbellesing” av eposter, etc. Alt er alltid oppdatert med siste endring, uansett hvor du gjør dette i fra! Felles kontaktdatabase er også en utmerket funksjon. Det er enkelt å sette opp og får man problemer er supporten til Smartsync rask å få tak i og har så langt løst alle våre utfordringer.

Det negative? At vi ikke har hatt dette før.

Atle Wigum
Direktør
ELTA Gruppen.com